SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEGÄSTA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. GÄSTA]
(†) vara gäst hos l. komma ss. gäst till (ngn); gästa. Vidare har .. (denne förf.) orätt at säga, det Sultanen på 10 à 12 års tid icke begästat någon af de förnäme Herrarne vid Porten: ty förledit år spisade han hos Stor-Vezirn. Björnståhl Resa 3: 92 (1778).
Spoiler title
Spoiler content