SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEGÄRSE, adj.
Etymologi
[af BEGÄRA; med afs. på bildningssättet jfr HÅGSE, DUGSE (DÅGSE), GÄNGSE, AFLÄGSE]
(†) som begär l. önskar; begärande. Må han .. komma, så framt han thet begärse är, at vi oss förena. Peringskiöld Hkr. 1: 438 (1697).
Spoiler title
Spoiler content