SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEKLABBA, v., anträffadt bl. ss. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[af BE- o. KLABBA]
(†) smeta l. stryka på l. öfver. Gummitio .. Beklabbning, öffuerstrykning medh kåda. Lex. Linc. (1640).
Spoiler title
Spoiler content