SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEKOMLIG (bek`åmmlig Almqvist), adj. -are.
Ordformer
(bekommelig G. I:s reg. 14: 82, 159 (1542). bekome- G. I:s reg. 10: 77 (1535). -lig(h)it (n.) G. I:s reg. 10: 77 (1535), L. Petri Om nattv. E 5 b (1561) m. fl.)
Etymologi
[fsv. bekommeliken, åtkomlig, tillgänglig, passande, lämplig; jfr sv. dial. bekom(p)lig, tjänlig, väl passande (Rietz), ä. d. bekommelig, som kan erhållas, ä. holl. bekomelijk, t. bekommlich, bekömmlich, bekväm, meng. bicumelic, passande]
(†)
1) till BEKOMMA 4 (jfr d. o. 2): nyttig, tjänlig, lämplig; jfr BEKVÄM, BEKVÄMLIG i motsv. anv. Äro ock monge aff then Christeliga läronnes Hoffuudarticlar vthi thenna .. Postillon, både kortliga och clarliga författade, hwilket allom, synnerligha eenfalligom .. predicarom ganska nåsint (dvs. bekvämt) och bekomlighit är. L. Petri 1 Post. Förspr. 7 a (1555). Dens. Sir. 37: 31 (1561). (Spörsmålet är) om thet ock skal wara bekomligit .. lata samma Vphöyelse (af hostian) falla, för än folcket kan warda yterlighare vnderwist j sakenne. Dens. Om nattv. E 5 b (1561).
2) möjlig, åtkomlig; jfr BEKOMMA 9. G. I:s reg. 10: 77 (1535). Komma till ett wenligit möte och samtall medt honum .. hwar som helst oss synes leiligest och bekommeligest. Därs. 14: 82 (1542); jfr 1. Är wår wilie .. att så mycket eder mest will mögeligit och bekommeligt warda, J wele haffwe eder bud till Jeneköpung. Därs. 159.
3) till BEKOMMA 11: som kan bekommas l. erhållas. Bekomlig .. Consequendus. Cujus potis quis fieri queat. Sahlstedt (1773). Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content