SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEKOFRING, f.
Etymologi
[sannol. af ett vbalsbst. till mnt. bekoveren; se BE- o. KOFRA, KOFRING]
(†) förkofring. (Vi hafva) gärna förnummit deres (dvs. de andra ståndens) bekofringh, ja oss sielfwe till dess befremielse erbudit. RARP 4: 487 (1650).
Spoiler title
Spoiler content