SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BELEDA, v.2 -er.
Etymologi
[efter ä. t. beleiden; jfr ä. holl. beleeden; se BE- o. LED, adj.]
(†) kränka, såra; jfr BELEDIGA, v.2 Wij förmode att Ederss Ähro wärdighet icke beleder wårdt sammuet medh sådan kyrke herde. Växiö domk. arkiv 1653, nr 199.
Spoiler title
Spoiler content