SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BELEDIGA, v.1 -ade.
Etymologi
[sannol. af ett t. l. mnt. v., motsv. ä. holl. beledigen; jfr äfv. ENTLEDIGA; se BE- o. LEDIG, LEDIGA]
(†) befria, fritaga, förskona. David Stuarts son .. Begärer .. att Ridderskapet wille .. hielpa till att han må blifwa beledigat ifrå en sådan skamfläck (som Anders Stuarts oäkta sons legitimering). RARP V. 1: 47 (1652). Biskopen haffr honom (dvs. komministern i L.) beledigat ifrån samma onsdagspredikningar. Växiö domk. akt. 1685, nr 100. jfr: Emedan .. han icke är Ecclesiastice jfrån samma sin hustru .. beledigat (dvs. skild). Därs. 1686, nr 81.
Spoiler title
Spoiler content