SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BELEJDA, v. -ade.
Etymologi
[af mnt. beleiden; jfr ä. d. beleide; jfr äfv. BELEDA, v.1; se BE- o. LEJD, LEJDA]
(†) förse med lejd, gifva lejd åt. Om han .. medh rätta borde fredh niuta och beleigdet bliffua, öffuer slijka sine .. ochristelige miszhandlingar, .. thet wil man giffua hwar ährligh Man til at betenckia. Tegel G. I 2: 293 (1622). Därs. 292.
Spoiler title
Spoiler content