SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BELEFVAN, f.
(†) vbalsbst. till BELEFVA, v.2 1, 2, i sht konkretare: samtycke, bifall; beslut; öfverenskommelse. G. I:s reg. 6: 379 (1529). Effter riikisins rådtz .. beleffuan. Därs. 9: 39 (1534). RP 8: 50 (1640). Medh samptlig Stendernes belefwan och godtfinnande. Växiö domk. akt. 1656, nr 60.
Spoiler title
Spoiler content