SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BENIGHET be3nig~he2t, r. l. f.; best. -en; pl. (mindre br.) -er.
sbst. till föreg. — särsk.
1) till BENIG 3. Dalin (1850).
2) till BENIG 4: kinkighet, krånglighet, svårighet. Serenius (1734, under spiny). Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content