SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
BEPRÖFVELSE beprø4velse, i Sveal. äfv. 0302, r. l. f.; best. -en; pl. -er. (i religiös stil, numera föga br.) vbalsbst. till BEPRÖFVA. — särsk.
1) (†) till BEPRÖFVA 1. Mess. 1531, s. B 3 b.
2) till BEPRÖFVA 2. Trons bepröfvelse. Rudin Bib. enh. 113 (1888).
3) till BEPRÖFVA 7, konkretare: pröfning, hemsökelse. Den Högste .. förer de sinas tro i många försök och bepröfvelser. Nohrborg 474 (c. 1765). De, som efterföljt sin Frälsare på bepröfvelsens väg. Wallin 2 Pred. 2: 121 (1817). De hårdaste hemsökelser, de smärtefullaste bepröfvelser. Franzén Pred. 4: 270 (1844).
Ssg: (3) BEPRÖFVELSE-TID0300~2. (i religiös stil, föga br.) Wallin Rel. 4: 356 (1838).
Spoiler title