SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERIDERSKA beri4derska l. 0302, f.; best. -an; pl. -or.
(numera knappast br.) fem. till BERIDARE 2. (Drottning Kristina) fortfor alltid att lifligt intressera sig för hästar, och bland tjänstepersonalen förekom en beriderska. Bildt Sv. minn. 121 (1900). — jfr KONST-BERIDERSKA.
Spoiler title
Spoiler content