SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTALLING, f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(-stal- G. I:s reg. 1: 297 (1523). -stell- G. I:s reg. 1: 324 (1524); se för öfr. BESTALLA, v.1)
Etymologi
[fsv. bestalling; jfr ä. d. bestalding, mnt. bestallinge]
(†) vbalsbst. till BESTALLA, v.1: belägring; jfr BESTALLNING, sbst.1 Var herre giffue eder en god behaglig ænde pa thenne bestalinger för Stocholm oc Calmarna. G. I:s reg. 1: 297 (1523). Om thet Swenske folck (som till bestellingen brukat ähr) någrom skade giorde ther till skall och wil K. werde till Swerige swara. Därs. 324 (1524).
Spoiler title
Spoiler content