SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄLL, n.
Etymologi
[sannol. bildadt till BESTÄLLA efter mönstret af sådana ordpar som BESTYR: BESTYRA, BESVÄR: BESVÄRA; jfr holl. bestel samt STÄLL i motsv. bet.]
(†) bestyr, sysselsättning, göra, görande o. låtande, verksamhet; jfr BESTÄLLNING 4. Ett urvärk snart af gången stannar, / När thed eij haar sin tyngd ock wickt: / Alt vårt beställ thäd samma sannar, / När thed eij är af Kärlek qwickt. Columbus Bibl. v. E 1 a (1674). Ded var alt dit (dvs. Ceres') bestell / At lära oss igen till bruka åkern vehl. Rosenfeldt Vitt. 237 (c. 1700). En Andlig Mann, den sit bestell och göra / Wid Gudz Församling har densamma til at föra / Från Lasters willa Wäg. Brenner Dikt. 1: 255 (1711, 1713). — jfr HUS-BESTÄLL.
Spoiler title
Spoiler content