SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄLLING, sbst.1, f.
Ordformer
(-ing G. I:s reg. 10: 275 (1535), FH 3: 233 (1555) m. fl. -ung G. I:s reg. 10: 277 (1535), Hist. handl. XIII. 1: 215 (1565) m. fl.)
(†) vbalsbst. till BESTÄLLA, v.1 — särsk. till BESTÄLLA, v.1 2.
a) = BESTÄLLNING 1 a. Att samme Knechter vdi wår eedt och bestellung bliffwe skulle. G. I:s reg. 16: 184 (1544). Därs. 22: 463 (1551).
b) = BESTÄLLNING 1 b. (Vi) haffue .. szendt tiil ider her jnlycth ett vscriffuit och forszegledt arck paper, szom kalles ett Blackett (dvs. blankett) ther må j lathe scriffue samme bestellungh opå. G. I:s reg. 10: 277 (1535). Haffue wij nw .. sendt tiig en .. bestellung tilhonde, ther tw .. Smeltere, och andre bergxforstondige, mett bestella kan. Därs. 11: 248 (1537). Hist. handl. XIII. 1: 215 (1565).
Spoiler title
Spoiler content