SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESVÄRJNING besvær4jniŋ, i Sveal. äfv. 032 (besvä´rjning Weste; besv`ärrjning Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(besvärning 2 Mos. 7: 11 (Bib. 1541), Schenberg (1739) m. fl.; besvernyngh RA 1: 544 (1547))
vbalsbst. till BESVÄRJA. — särsk.
1) (†) till BESVÄRJA I 1; konkret: ed. Then edh och besvernyngh, vi alle eders högmectighetz Nådhe .. uti Strengnes besvoret och tilsagt hafver. RA 1: 544 (1547).
2) (numera föga br.) till BESVÄRJA I 5; ofta mer l. mindre konkret: besvärjelse (se d. o. 1). (Arons staf) wardt en orm. .. Och the Egyptiske trolkarlar giorde ock sammalunda medh theras beswärningar. 2 Mos. 7: 11 (Bib. 1541). Onda andars besvärjning. Schultze Ordb. 5220 (c. 1755). Lappska trollmän, som med sin besvärjning / Förmörka Månans ljus. J. G. Oxenstierna 4: 64 (1815). Almqvist (1844; betecknadt ss. mindre br. än besvärjande o. besvärjelse). En signelse eller besvärjning emot råttor och möss. Hyltén-Cavallius Vär. 1: 426 (1864). Larsen (1884). — jfr ANDE-, TROLL-BESVÄRJNING.
3) (numera föga br.) till BESVÄRJA I 6; konkretare: ifrig bön; jfr BESVÄRJELSE 2. På första sidan (af den nämnda boken) står en besvärjning vid Gud, at hvilken, som skrifver af detta Manuscript, bör noga collationera sin Afskrift med Originalet. Björnståhl Resa 1: 139 (1770); jfr 2. Romerska Folket .. vände sig med böner och besvärjningar till Diktatorn, att han för dess skull ville efterskänka Rytteri-Öfverstens straff. Kolmodin Liv. 3: 97 (1832). Den darrande besvärjning, / som ljuft beveker skyn till nederbörd. Österling Offerkr. 76 (1905); jfr 2.
Ssgr (till 2, numera mindre br.): BESVÄRJNINGS-CEREMONI030~1002, stundom ~0102. Dalin (1850). Lundell (1893).
-FORMEL~20. besvärjelseformel. Man var .. förvissad, att en i vattnet nedsatt stålknif med viss besvärjningsformel betog Necken sin kraft. Ödmann Hågk. 80 (1801). Hyltén-Cavallius Vär. 1: 423 ((1864). Lundell (1893). mer l. mindre bildl. Förgäfves mana de (näml. de dödlige) den höga sanning / med mörk besvärjningsformel. Tegnér 2: 209 (1820). Folkfriheternas missbrukade besvärjnings-formler. Rydqvist Tid. 2: 29 (1840). -KONST~2. jfr BESVÄRJELSE-KONST. Medeltidens vetenskap är magisk — är .. besvärjningskonst. Rydberg Magi 21 (1865). -KRAFT ~2. i bild. jfr BESVÄRJELSE-KRAFT. Geijer .. vågade nalkas folkets .. egen underbara sångmö med den besvärjningskraft, att han vann hennes fulla förtroende. B. E. Malmström 7: 113 (1848). -ORD~2. besvärjelseord. Thomander Pred. 1: 153 (1849). -RUNA~20. besvärjelseruna. E. Lönnrot (c. 1835) hos Runeberg E. skr. 2: 232. — -SÅNG~2. besvärjelsesång. De äldre, så kallade Finska runor äro oftast besvärjnings-sånger. Geijer II. 1: 326 (1825).
Spoiler title
Spoiler content