SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETÄNDELSE betän4delse l. 0302, r.
Etymologi
[af d. betændelse, vbalsbst. till betænde, inflammera (jfr Falk o. Torp (1903; under betændt)); se BE- o. TÄNDA]
(knappast br.) inflammation. Den symptomatiska (febern) .. är en följd af en betändelse (inflammation) eller annan förändring i någon kroppsdel. Lundberg Husdj. 24 (1868). Därs. 28.
Ssgr (knappast br.): BETÄNDELSE-AKT0300~2. Lundberg Husdj. 28 (1868).
-FEBER~20. Lundberg Husdj. 25 (1868).
Spoiler title
Spoiler content