SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETÄNKELSE (betä´nkelse Weste; bet`ännkälse Almqvist), r. l. f. (f. Lind (1749), Dalin (1850); m. Weste, Lindfors (1815), Almqvist); pl. -er.
Etymologi
[jfr ä. d. betænkelse]
(†) vbalsbst. till BETÄNKA. Lind (1749). Lindfors (1815). Helenius (1838).
1) [jfr motsv. anv. i ä. d.] till BETÄNKA I 1: begrundande, öfvervägande; jfr BETÄNKANDE 1; äfv. konkretare: tanke, reflexion. Man påminner sig det välljudande Manifest, som Engelska Hofvet utgaf at rättfärdiga sit förhållande mot Frankrike och Spanien. .. Vi vilje här allenast meddela några betänkelser häröfver. SP 1780, s. 166. Betänkelse .. Considération, delibération. Weste (1807). Almqvist (1844; betecknadt ss. föga br.). Dalin (1850; betecknadt ss. föga br.).
2) till BETÄNKA II 2: tvekan; äfv. konkretare: betänklighet; jfr BETÄNKANDE 8. Hvar .. samme förskickung tilbake blifve, motte thet tilefventyrs gifve the keysirske en förtretlig mistanke och videre betänkelse. RA 1: 568 (1548). Betänkelse .. hésitation, balancement, scrupules. Weste (1807). Almqvist (1844; betecknadt ss. föga br.). Dalin (1850; betecknadt ss. föga br.).
Ssg (†): BETÄNKELSE-TID. betänketid. Han fordrade därföre betänkelse-tid .., innan han teknade sitt namn. DA 1772, nr 150, s. 2. Almqvist (1844; angifvet ss. mindre br. än betänketid, men mera br. än betänkningstid). Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content