SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BEVÅLT, p. adj.
Etymologi
[härledningen oviss, möjl. af mnt. bewallen, motsv. holl. o. ä. t. bewallen, förse l. omgifva med vallar, af be- (se BE-) o. wall (se VALL); vokalen -å- kunde då bero på dansk förmedling (jfr d. vold, vall) l. på dialektiskt bevarad u-omljudd form af VALL. Med afs. på bet. jfr ä. t. der ander garten umbzeunt war mit rosenhürsten gantz und gar]
(†) omgifven, omsluten? Iagh uetth en så uacker apelagordh, / en apelagordh, / han är så vel medh roser bevålt / om sommeren. Visb. 1: 144 (c. 1620).
Spoiler title
Spoiler content