SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BEVY, r.; pl. -er.
Ordformer
(bevéüe Salberg, bévue(r, pl.) Tegnér, bevue(r, pl.) Hammarsköld)
Etymologi
[af fr. bévue, groft misstag]
(†) misstag, dumhet, ”bock”, ”groda”. Salberg (c. 1690). Förträffliga och klarsinniga anmärkningar, .. bortskymda af .. en bristande begrundnings bevuer. Hammarsköld Sv. vitt. 2: 189 (1819). Dylika småsintheter (näml. K. XIV J:s vägran att afgöra frågan om myntenheten) .. hjelpa oppositionen och understödja missnöjet långt mer än vida betydligare bévuer och uppenbart orimliga anspråk. Tegnér 6: 271 (1835).
Spoiler title
Spoiler content