SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1910  
BINOMINAL bi1nωmina4l l. -no- l. -nå-, l. 0104, adj.2; adv. -T.
Etymologi
[af BI-, prefix2, o. lat. (nominalis till) nomen, namn]
(föga br.) som innehåller l. består af två namn l. parvis ordnade namn. Man (har) .. försökt att åstadkomma en s. k. ”normalförteckning” (öfver svenska växtnamn) med binominal uppställning. K. O. E. Stenström i Ped. tidskr. 1899, s. 41; jfr BINÄR d.
Spoiler title