SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BIPARTI bi3~parti2, n.; best. -et, äfv. -t; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) mindre l. relativt underordnadt parti (af en längre framställning o. d.). I (Voltaires) Carl XII:s historia .. igenfinnas .. många sanna hufvuddrag; men bipartierna ega sällan något stöd i verkligheten. A. Cronholm i SKN 1841, s. 149.
Spoiler title
Spoiler content