SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BIPASS, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(†) pass som utfärdas utom det hufvudsakliga (hufvudpasset) för att bestyrka ngn ändring i de där bekantgjorda förh.; särsk. i fråga om förpassning af fartyg. Tullkammaren bestyrke .. å skepparens hufvudpass, huru mycket lossadt blifvit och meddele .. bipass å lastfyllnaden. Linde Ekon.-lagfar. 365 (1868).
Spoiler title
Spoiler content