SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISLÖJD bi3~slöj2d, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
jämförelsevis mindre viktig slöjd som bedrifves vid sidan af l. ansluter sig till en annan l. utgör en särskild gren af en viss slöjdart. Forsell Stat. 197 (1844). Snickeriet med dess bislöjder Svarfning och Träsnideri. Salomon Slöjdsk. 1: 15 (1876).
Spoiler title
Spoiler content