SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1913  
BLANK blaŋ4k, i bet. 1 m. l. r., i bet. 2 r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
1) [jfr BLANK-SEJ; namnet är sannol. föranledt af sidornas o. bukens silfvergråa färg] (i Bohuslän) lyrtorsk, blanksej. Blanksej; Blank. Nilsson Fauna 4: 562 (1855). Gadus pollachius, Linné. .. I Bohuslän erhåller denne fisk af fiskarena åtskilliga olika benämningar, såsom: Lyrtorsk, Lyr, Lyra, Sejlyra, Lyrblek och Plank eller Blank. Lilljeborg Fisk. 2: 93 (1886).
2) [till BLANK, adj. 4] (starkt hvard., föga br.) i sg. best.: bara baken; jfr BLANKA, sbst. 3.
Spoiler title
Spoiler content