SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1913  
BLIDLEK, m.
Etymologi
[fsv. blidhleker, motsv. isl. blíðleikr]
(†) blidhet, mildhet, vänlighet. Håkon Jarl .. tog emot dem med fegnad och blijdlek. Reenhielm Olof Tr. 6 (1691; isl. blido). Konung Oluf .. satte .. Severin ifrån Engeland, til then första Biskop, i förmodan at han med blidlek och wältalighet skulle kunna fortsätja then Christna Läran. Peringskiöld Mon. upl. 159 (1710). Lind (1749).
Spoiler title