SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1915  
BLINI (med tonvikt på andra stafvelsen), r.; best. -n; pl. -er.
Etymologi
[af ry. bliny, pl. af blin, pannkaka, plätt, fslav. blinŭ, äldre mlinŭ, kaka, bakverk, rotbesläktadt med MALA, MJÖL; jfr t. blinz(e), plinz(e), plinse af sorb. blinc, motsv. ry. blinets, afl. af blin]
(i Finl.) jäst plätt l. pannkaka af bohvete- o. hvetemjöl; ”rysk pannkaka”; vanl. koll. J. P. Winter (1819) hos Heinricius Samhällslifvet i Åbo 131. Månglare (på Isaksplatsen i Petersburg, som handla med) pränickor och blini och tårtor .. och annat. Wallin Bref o. dagb. 27 (1841). Han .. var en stor gurmand, då det gälde kinesiska svalbon, blini med kaviar, krokaner o. s. v. Laurén Minnen 301 (1877). Montell Den unga frun 65 (1898).
Ssgr: BLINI-MJÖL. bohvetemjöl afsedt för bakning af blinier. Hufvudstadsbl. 1914, nr 26, s. 1.
-PANNA. Carger Kokb. 96 (1887).
Spoiler title
Spoiler content