SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BLÅN, se BLÅNOR, sbst.1