SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BLÅNELSE blå3nelse2, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag af blåelse, föga br.) -er.
Etymologi
[ombildning af BLÅELSE i anslutning till BLÅNA, v. 3; jfr d. blaanelse]
(i sht i Skåne) blåelse. Björkman (1889). Jönsson Gagnv. 81 (1910).
Ssgr: BLÅNELSE-KAKA. blåelsekaka. E. C. Tegnér i Sv. biogr. lex. 7: 70 (1875).
-VATTEN. blåelsevatten. Langlet Husm. 618 (1884).
Spoiler title
Spoiler content