SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BLÅSIGHET blå3sig~he2t, sbst.2, r. l. f.; best. -en.
egenskap(en) l. förhållande(t) att vara utsatt för l. hemsökt af blåst. Björkman (1889). Västkustens klimat .. utmärker sig genom riklig nederbörd och relativt stor blåsighet. Skogsv.-fören. tidskr. 1906, s. 208.
Spoiler title
Spoiler content