SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BLÅSNA, v. -ade; o. BLÅSNAS, v. dep. -ades.
Etymologi
[till p. pf. blåsen af BLÅSA, v.2]
(†)
I. BLÅSNA. bli utsatt för blåst, genomblåsas. Arvidi 103 (1651). Sedan (linet) .. är taget, sättes det uppå gärdes-gårdar til at blåsna och torrkas. Alm. (Gbg) 1749, s. 35. Lind (1749; under auswehen).
II. BLÅSNAS = I. (Prästerna skola) hänge .. (de kläder som de haft hos de pestsjuka) vp affsidhes, til at blåsnas eller berökias. L. Paulinus Gothus Pest. 98 a (1623).
Spoiler title
Spoiler content