SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
BODISKO bωdis4kω, stundom -ko l. -kå, m.; best. -on.
Ordformer
(boddisko Klint (1906))
Etymologi
[trol. under anslutning till BOD, sbst.1, o. BOD-DISK af det ryska familjenamnet Bodisco, hvilket burits af ett par i Sv. under förra hälften af 1800-talet bekanta ryssar (se E. Hellquist i Språk o. stil 1916, s. 68; annorlunda A. Nordfelt i Stud. i mod. språkvet. 1: 138 (1898))]
(skämts., mindre br.) bodbiträde, ”knodd”. Wenström o. Jeurling (1891). En bodisco, som var svartsjuk på mig för en liten näspärla i Boivins handskbutik. Levertin Magistr. 91 (1900).
Spoiler title
Spoiler content