SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1920  
BORSTBINDERI bor1stbinderi4, stundom borstbin1deri4, sällan 3~002, n.; best. -et, hvard. äfv. -t; pl. -er.
Etymologi
[efter t. bürstenbinderei; jfr d. børstenbinderi]
1) konst(en) l. yrke(t) l. verksamhet(en) att tillverka (binda) borstar, borstbindning. Borstbinderiet (i socknen) idkas mäst af gamla qvinfolk. Högström Præs. i VetA 1765, s. 16. Den största betydelsen för borstbinderiet har ryggborsten (på svinen). Uppf. b. 6: 547 (1874). Jönsson Gagnv. 45 (1910).
2) (förr) = BORSTBINDAR-ÄMBETE. Almqvist (1844). Dalin (1850).
3) lokal, fabrik l. verkstad för tillverkning af borstar. Sundelius Norrköp. minne 134 (1798). PT 1897, nr 2 A, s. 1.
Ssgr (i allm. till 1): BORSTBINDERI-ARBETARE ~0200. —
-ARBETE~020, äfv. ~200. äfv. konkret. —
-ARBETERSKA~0200. —
-FABRIK.
-MASKIN.
-VARA. vanl. i pl. —
-VERKSTAD.
Spoiler title
Spoiler content