SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
BRISANS brisaŋ4s, äfv. -an4s, r.; best. -en; pl. (om olika grader af brisans) -er.
Ordformer
(brisanz GHT 1898, nr 102, s. 2 (: Brisanz-skott))
Etymologi
[efter t. brisanz, bildadt till brisant (se BRISANT)]
(ett sprängämnes) förmåga af hastig o. häftig explosion. TT 1889, s. 122. Kunde man erhålla vätesuperoxiden i vattenfri och hållbar form, .. skulle (man) därmed kunna framkalla alla grader af brisans. KemT 1908, s. 194. (Gummidynamitens) alltför stora brisans gör den .. mindre lämplig för användning i lösare bergarter. 2NF 26: 828 (1917).
Ssgr (jfr ssgrna under BRISANT): BRISANS-GRANAT. med brisant sprängämne laddad granat. 2UB 7: 426 (1903). De på 1880-talet införda brisansgranaterna. 2NF 26: 828 (1917).
-LADDAD, p. adj. laddad med brisant sprängämne. —
-LADDNING. konkret. —
-PROJEKTIL.
Spoiler title
Spoiler content