SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÄCKANDE, n.
Ordformer
(brekende c. 1540. bräkande 15611619. bräck- 15581668. bräckj- 16201635)
Etymologi
[eg. vbalsbst. till BRÄCKA, v.1 II 1; efter mnt. steken unde breken; jfr ä. t. stechen und brechen]
(†) i uttr. stäckande och bräckande, eg.: stickande (med spjut) o. brytande (af lansar); kamp, dust, tornering. (Hertig Magnus) höldt mong merkelig ridderspel i sin gåård, med torneij, stekende och brekende. OPetri Kr. 78 (c. 1540). Wij (vilja) honom, effter hans behag, til Hest och Foot, med stäkande och bräckande .. möta och begägna. Stiernhielm Lycks. Cart. (1650, 1668).
Spoiler title
Spoiler content