SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1924  
BULDAN bulda4n, ngn gg bul3dan2, n. (GR 5: 139 (1528) osv.) l. r. l. m. (GR 26: 740 (1556) osv.); best. -et, ss. r. l. m. -en, hvard. äfv. (utom i södra Sv.) =; pl. (i bet.: olika slag af buldan) -er.
Ordformer
(bul(l)d- 1528 osv. bold- 15561744. bund- 15411553. -agel(l) 15281651. -a(ff)vel(l) 15531556. -anit Forssell Hist. II. 1: 8, 16 (cit. fr. c. 1560; möjl. felläst för -auit). -an 1555 osv.)
Etymologi
[jfr sv. dial. (Bohusl.) bondal, ä. d. boldavid, nyisl. boldang; sannol. af ä. holl. boldavit; formen -agel torde förhålla sig till -avel som STUGA : STUFVA; i öfrigt är såväl ordets urspr. bet. som formväxlingen oförklarad]
grof, tvåskaftad väfnad af lin-, jute- l. hampgarn, hvilken användes till säckar, segel m. m., äfvensom till enklare kläder, i hvilket fall den brukar vara randig. GR 5: 139 (1528). Ath sådane timberlast .. till Hollandh förskickes och therföre både bundavel och cabbel, så mycket till skepen behöffves, bestelt och köpt bliffve motte. Därs. 24: 56 (1553). Ej passar sig / Att träda inför herrskapet så där / I byxor af buldan och sjömansjacka. Stagnelius (SVS) 4: 289 (1823). 2NF 30: 735 (1920).
Ssgr: BULDANS- l. BULDAN-FABRIK. (i sht förr). VDAkt. 1740, nr 190.
-KLÄDER, pl. Arnell Stadsl. 140 (1730). Fängelsets drägt, eller buldanskläder och grå vadmalskofta. SvT 1852, nr 14, s. 1.
-ROCK. MeddSlöjdf. 1896, s. 46 (1684).
-SEGEL. (buldan-) OxBr. 11: 701 (1637).
-SÄCK.
-TAPET. (förr) HdlÅgerupArk. 1744.
-TÄLT.
-VÄFVARE. (förr) RARP 4: 622 (1651).
-VÄFVERI.
1) (†) abstr.: väfvande af buldan. LReg. 298 (1680).
2) (i sht förr) = -FABRIK. 2RARP 3: 1 (1723). SPF 1817, s. 57.
Spoiler title
Spoiler content