SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULTA bul3ta2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[afledn. till BULT, sbst.1 3]
(numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgadt) med afs. på garn o. d.: härfla upp (på bobin), bobina. På en dag med 10 arbets timar .. Kabbar eller Bultar (en person) 10 (härfvor). Törnsten Linnel. 10 (1787).
Spoiler title
Spoiler content