SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULTA bul3ta2, v.4, -ade; vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(bo- 1873 (: Anbolta))
Etymologi
[afledn. till BULT, sbst.1 11]
(nästan bl. tekn. o. skeppsb.) fästa l. förbinda medelst bult(ar). Et Skepps styrka dependerar .. (bl. a.) af .. at vissa Piecer, blifva på behörige ställen rätteligen bultade. Chapman Skeppsb. 118 (1775). 2NF 25: 1334 (1917). — jfr AN-BULTA.
Särsk. förb. (nästan bl. tekn. o. skeppsb.): BULTA FAST10 4, v.2 Oxenstierna Vanderdecken 148 (1865). jfr FAST-BULTA.
Spoiler title
Spoiler content