SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BÅLVERKE, sbst.2, l. BÅLVIRKE, sbst.2, n.; best. -et; pl. = (Pred. 9: 14 (Bib. 1541)) l. -en (Schroderus JMCr. 639 (1620), ASScF VIII. 2: 31 (1867)).
Ordformer
(bol- VarR 36 (1538), Lagerbring 1Hist. 1: 403 (1769). bool- HB 2: 135 (1569). booll- HB 2: 72 (1569). bohl- Schroderus Dict. 59 (c. 1638), HC12H 1: 30 (c. 1734). båål- Schroderus Liv. 755 (1626). boll- HH 20: 264 (c. 1640), Rålamb 8: 28 (1691). -verke VarR 36 (1538), CAdlersparre i VittAH 3: 323 (1788, 1793), ASScF VIII. 2: 31 (1867). -virke HB 2: 72 (1569), Schroderus JMCr. 329 (1620). — Jfr anm. till BÅLVERK, sbst.2)
Etymologi
[fsv. bolvärke, bolvirke, till bolvärk (se BÅLVERK, sbst.2)]
(†)
1) = BÅLVERK, sbst.2 1. VarR 36 (1538). The skansar och bolwärken, som the Swenske hade bygdt. Schroderus JMCr. 639 (1620). Mentes att bolvärke skulle bygges och förfärdiges, som opfyllas kunde medh steen, men uthan mures medh tegell. RP 6: 218 (1636). CAdlersparre i VittAH 3: 323 (1788, 1793). — särsk. = BÅLVERK, sbst.2 1 a. NAv. 20/11 1657, s. 6. Rålamb 8: 28 (1691).
2) = BÅLVERK, sbst.2 3. Johansson Noraskog 3: 63 (i handl. fr. 1664).
Spoiler title
Spoiler content