SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BÅNGSAM, adj.2 -samme.
Etymologi
(†) ängslig, orolig. Någhre (pestsjuka) kenne sigh först kring om hiertat, och äre bångsamme. Berchelt PestOrs. C 3 b (1589).
Spoiler title
Spoiler content