SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BÅTA, f.
Ordformer
(båtha 1578. båthe 1605)
Etymologi
[fsv. bata, f., till BÅTA, v.]
(†) vinning, fördel; jfr BÅTNAD. PolitVis. 203 (1598). Ther aff hade wij lithen båthe. Hund E14 180 (1605).
Spoiler title
Spoiler content