SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
CENTERBORD sän3ter~bω2rd, äfv. 40~1, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[af eng. centre-board (center-board), af centre (center) (se CENTER) o. board, bräde, skifva (jfr BORD)]
sjöt. rörlig lodrät skifva (ett slags lösköl) i midtlinjen af en båt med platt botten, hvilken skifva är afsedd att på djupt vatten fällas ned gm kölen (för att hindra afdrift o. gifva båten större stadga, då den är under segel) o. på grundt vatten kan lyftas upp i båten (i ”centerbordslådan”). Centerbordet synes hafva blifvit uppfunnet, eller snarare upptaget efter svärdet på holländska koffar af kaptenen vid engelska flottan Shank omkring 1774. Nyström o. Smith Kemp 205 (1881). Dubbla centerbord. Därs. 207. Tidn. f. idr. 1900, s. 426.
Ssgr: A (mindre br.): CENTERBORD-BÅT, -LÅDA, -SLUP, se B.
B: CENTERBORDS-BÅT300~2. (centerbord- C. Smith i Tidn. f. idr. 1881, s. 26) [jfr eng. centreboard boat] SD(L) 1897, nr 180, s. 2. Tidn. f. idr. 1900, s. 20.
-FARTYG~20, äfv. ~02. Nyström o. Smith Kemp 206 (1881).
-GIGG~2. En lätt centerbordsgigg .. seglar väl i laber bris och är lätt att ro i lugnt väder. Nyström o. Smith Kemp 205 (1881).
-KUTTER~20, r. l. m. [jfr eng. centre-board cutter] SD(L) 1897, nr 313, s. 3.
-LÅDA~20. (centerbord- C. Smith i Tidn. f. idr. 1881, s. 48) Uppdraget, inrymmes det (dvs. centerbordet) i en ofvanpå kölen byggd låda (centerbordslådan). NF 16: 1331 (1892). Tidn. f. idr. 1900, s. 21.
-SLUP~2. (centerbord- C. Smith i Tidn. f. idr. 1886, s. 129) Nyström o. Smith Kemp 257 (1881).
Spoiler title