SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
CIRCENSISK sirsän4sisk, adj.
Etymologi
[jfr t. circensisch, äfvensom eng. circensian, af lat. circensis, af circus, skådebana (se CIRKUS)]
som tillhör l. har afseende på osv. (en fornromersk) cirkus; nästan bl. i uttr. circensiska spel l. lekar [efter lat. ludi circenses], benämning på de täflingslekar som de gamla romarna höllo i cirkus. GT 1788, nr 99, s. 2. De Circensiska spelen, hvilka också företrädesvis hette ludi magni. Sitt namn hade de fått af Circus Maximus. Norrmann Eschenburg 2: 243 (1818). Lekarna i cirkus voro .. ett särdeles omtyckt tidsfördrif för Roms befolkning, som enligt ett kändt uttryck åtrådde endast ”bröd och circensiska spel” (panem et circenses). NF 3: 368 (1879).
Spoiler title
Spoiler content