SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CORPS-DE-GARDE 1rdegar4d l. 4r dögar4d, sällan fyrstafvigt (kår-de-gárd Dalin), n. ((†) r. l. m. Schmedeman Just. 709 (1679), Smoll (se 1)); best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(cordegarde (möjl. angifvande fyrstafvigt uttal) Isogæus (se 2). cortegarden (best. sg.) Smoll (se 1). courtegarder (pl.) Oxenst. brefv. 1: 339 (1627). corps d' garde Smoll Fortif. 71 (1693). corps de gardiet (best. sg.) Björlin Fordomdags 1: 133 (1895; i skildring af förh. vid midten af 1700-talet). Anm. Dalin (1850) angifver, att ordet ”i allmänhet förvränges till kårrtigále”. Jfr: Le Corps de Garde, Kortigal. Mont-Louis 235 (1739); jfr äfv., att ordet i finskan inlånats under formen korttikaali. Med afs. på öfvergången (supradentalt) rd till (kakuminalt) l jfr växlingen gård: gål m. fl.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. corps de garde, af fr. corps de garde, af corps, afdelning, trupp (se KÅR), de, af, o. garde, vakt (se GARDE o. VÅRD)]
mil.
1) (numera föga br.) truppafdelning som bestrider vakten i en fästning l. kasern osv.: vakt, vaktmanskap. Corps de garde, lifwacht. Swedberg Schibb. 260 (1716). Andersson Frem. ord (1845, 1857). Dalin (1850). Ekbohrn Främ. ord (1878). — (†) vaktpost. Vårtt quarteer var rundt omkringh medh en skogh environerett, och avenuerne medh godhe corps-de-guarder belachtt. Oxenst. brefv. 8: 13 (1627). Så snart något Fientligit förefaller, måste dhe stracks i nästa Cortegarden på hög wachten .. hwad som passerar gifwa til känna. Smoll Fortif. 56 (1693); jfr 2.
2) (numera bl. i historisk l. arkaiserande framställning) hus l. rum för vakten i en fästning l. kasern osv.: vakthus, vaktrum; högvakt. Taga sig det oråd före, at öfwerfalla (Stads-)Wachten i Corps de Gardet, och sielfwe Wachthuset. Schmedeman Just. 336 (1664). Ett vndersälsamt gny och tumult ..; hwar öfwer alla vthi Cordegarde sofwande Soldater plötzligen vpwaknade. Isogæus Carla-seger-sköld 1127 (c. 1700). (Biskop Bryngels) låghvälfda Corps de Garde (på Läckö slott). Tessin Bref 1: 151 (1752). Mellan båda slottsportarne (på gamla slottet i Sthm) låg ett corps-de-garde. Sparre Findl. 42 (1835, 1869). Efter 1697 .. hade lifgardet sitt corps de garde till höger nedanför stora trappan (af det s. k. kungshuset på Riddarholmen) .. För ”detacherade” vakter hafva flera corps de garde funnits. Lundin G. Sthm 174 (1880).