SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
-CYLINDRIG ~sylin2drig, adj., bl. ss. senare led i ssgr.
adj. till CYLINDER; särsk. tekn. till CYLINDER 3: som har (så l. så många) cylindrar. — jfr DUBBEL-, EN-, FLER-, FYR-CYLINDRIG m. fl.
Spoiler title
Spoiler content