SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CYPER- sy3per~, sbst.2, äfv. CYPERUS- sype3rus~, äfv. sy3perus~.
Ordformer
(ciper- Nemnich Naturg. 1: 1344 (1793; i ssgn -GRÄS). cipris- B. Olavi 64 a (1578; i ssgn -OLJA))
Etymologi
[af lat. cypērus, af gr. κύπειρος, κύπειρον, cypergräs. Formen cipris- hos B. Olavi står måhända felaktigt för ett cyprus- (jfr CYPER, sbst.1) l. är möjligen att anse som en efter den lat. benämningen oleum cypri bildad abnorm genitiv]
i ssgr.
Ssgr: A: CYPER-GRÄS30~2. [jfr t. cypergras] (individ l. art af) halfgrässläktet Cyperus Lin. Ätligt cypergräs, Cyperus esculentus Lin., jordmandel. Långt (l. europeiskt) cypergräs, Cyperus longus Lin. Asiatiskt (l. rundt) cypergräs, Cyperus rotundus Lin. Nemnich Naturg. 1: 1344 (1793). Slätter .., / herrligt med cypergräs och rikelig lotos bevuxna. Johansson Hom. Od. 4: 603 (1844; gr. κύπειρον). Hartman Excurs.-flora 9 (1846). Åstrand 1: 159 (1855). Cypergräs, ett vackert och artrikt Halfgrässlägte. Fries Ordb. (c. 1870). Kruhs Jordkl. 2: 611 (1882). jfr: Cypergräs .. kan ej sägas vara vidare lämpligt (namn) för arten i fråga (dvs. Cyperus fuscus Lin.). Nathorst Sv. växtnamn 142 (1904). jfr VATTU-CYPERGRÄS.
-OLJA~20, sbst.2 (cyperus- Ekenberg (o. Landin) (1889). cipris- B. Olavi)
1) (†) om ngt slags fordom i medicinen använd olja, förmodligen af Cyperus rotundus. För then heta mieltan skal man bruka salwer, som äre giorde aff Rosen olie, medh Cipris olie. B. Olavi 64 a (1578).
2) olja pressad ur rotknölarna af Cyperus esculentus; jordmandelolja. (Ekenberg o.) Landin 464 (1892).
-ROT~2. [jfr t. cyperwurzel] om den förr i medicinen o. till parfym använda roten af vissa arter af släktet Cyperus. Lång cyperrot, af C. longus. Rund cyperrot, af C. rotundus. B. Olavi 159 a (1578). Nemnich Waarenlex. 88 (1797). Åstrand 1: 159 (1855). Cyperrot .. användes förr i medicin och till parfymerier, men har numera kommit nästan alldeles ur bruk. Nisbeth Handelslex. (1867).
B: CYPERUS-030~, äfv. 300~, -OLJA, se A.
C (†): CIPRIS-OLJA, se A.
Spoiler title
Spoiler content