SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CYPER- sy3per~, sbst.3
Etymologi
[jfr dan. o. t. cyper-; af önamnet CYPERN, af gr. Κύπρος. Ön har sannol. erhållit sitt namn af den därstädes talrikt förekommande cypressen (se Hehn Kulturpflanzen u. hausthiere 577 (1894)); jfr äfv. KOPPAR]
cyprisk, från Cypern; i ssgr.
CYPER-FLASKA30~20. (föga br.) flaska med cypervin. Stagnelius 1: 208 (c. 1822).
-KATT~2. [jfr t. cypernkatze, fr. chat de Chypre] viss varietet af tamkatten; Felis domestica vulgaris l. striata. Dalin (1850). Af tamkatten finnas endast få racer eller varieteter. De blågrå äro sällsynta, de ljusgrå eller Cyperkattorna allmänna. Brehm 1: 137 (1874). Björkman (1889).
-LUKTPULVER~020. ett slags välluktande pulver, beredt bland annat af (cypriskt) rosenträ. Kjellgren Hirzel 137 (1870).
-PLOMMON~20. [jfr fr. prune de Chypre] ett slags röda plommon; jfr CYPRISK 1 a.
-PULVER. [jfr fr. poudre de Chypre, it. polvere di Cipro] (†) Cyper Pulver, är ett till finaste pulver förmalet rutnadt granträd, som brukas i Venedig i stället för puder. Synnerberg (1815).
-PÄRON~20. Cyperpäron .. Benämning på en sort stora gröna, vid mognadstiden klart gula, mot solsidan brunröda päron, med gråa prickar, och som mogna i September. Dalin (1850). Sv. o. t. handlex. (1872).
-RASK. (†) Cyper Rask, (Ras de Cypre), ett svart okrusadt tyg, af grofva trådar, som består .. af fint tvinnadt silke. Synnerberg (1815). jfr: Ras de Ciper. Stiernman Com. 4: 644 (1686).
-SAND. (†) sand blandad med cyperluktpulver? Hwi ströös här Aska kring för luktand Cyper-Sand? Lucidor Hel. B b 1 a (1672).
-TRÄ~2, sbst.2 [jfr t. cypernholz, holl. cypershout, fr. bois de Chypre] eg. om rosenträ från Cypern; rosenträ af det västindiska trädet Cordia Gerascanthus Lin.; jfr CYPRISK 1 a. Cyperträ är en slags rosenträ, som kommer från Jamaika och andra vestindiska öar och användes till fina snickeriarbeten. Nisbeth Handelslex. (1867).
-TRÄD~2. (numera knappast br.) = -TRÄ. Synnerberg (1815: Cypern Träd).
-VATTEN~20. ett slags parfym. Eau de Cypre, Cypervatten. Kjellgren Hirzel 120 (1870).
-VIN~2. Hasselquist Resa 612 (1751). En stånka Cypervin. Bellman 2: 15 (1769). Stagnelius 1: 205 (c. 1822). Cypervin .. Ett slags hetsigt, sött vin ifrån Cypern, som är rödt, när det kommer ifrån pressen, men får, efter 5 eller 6 års förlopp, en blek färg. Dalin (1850). Snoilsky 2: 44 (1881).
Spoiler title
Spoiler content