SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
DALA da3la2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr d. (pompe)dæle, (pompe)dale, nt. daal (hvaraf t. (pumpen)dahl), holl. daal, eng. dale, fr. dalle, it. dala, span. dala, adala, port. dala; jfr äfv. t. dahlröhre, stupränna, o. fr. dalot, spygatt. Etymologien är osäker (jfr emellertid Diez o. Darmesteter). Måhända tyda de många själfständiga betydelser som fr. dalle utvecklat på att detta är den ursprungligaste af de föreliggande bildningarna. I sv. är ordet sannol. upptaget från nt. l. holl., möjl. från eng. (jfr de d. formerna)]
(i sht förr) sjöt. pumpränna l. pumprör (af trä) på fartyg, afsedd (afsedt) att leda det uppumpade vattnet öfver bord; jfr PUMP-DALA. Pump-ränna, Dala. Röding 1: 445 (1794). Sehmann Fr.-sv. ordb. (1842; under dalle). Dalin (1850). Kindblad (1868).
Spoiler title
Spoiler content