SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
DALMAS da3l~ma2s, i bet. 1 m., i bet. 2 r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af DAL-, sbst.2, o. MAS, m.]
dalkarl.
1) = DALKARL 1; ofta skämts. l. med ngt nedsättande bibet. Dalin (1850). Hvad som mest intresserade af dalmasarnes handtverk voro smidesarbetena, liarna. Meddel. fr. sv. slöjdfören. 1897, 2: 47.
2) (mindre br.) = DALKARL 3. — särsk. i uttr. sätta (o. d.) en dalmas i ngn. Hvilken tanke måtte inte den tidningen hysa om sin publiks intelligens, då den vågar försöket att sätta i dem sådana dalmasar! VL 1892, nr 299, s. 2. Därs. 1897, nr 226, s. 2.
Ssg: (1) DALMAS-GÖRA30~20. dalkarlsgöra.
Spoiler title
Spoiler content