SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANAD da3nad2, r.; best. -en.
Etymologi
[afl. af DANA, v., sannol. efter mönstret af SKAPNAD till SKAPA]
(enst.) vbalsbst. till DANA, v.; jfr DANELSE o. DANING. — särsk. till DANA, v. I 3: skapnad, karaktär, beskaffenhet. Kännedom af landet sjelft, dess hela danad och vigtigaste alster. P. A. Säve i Ant. tidskr. 1: 160 (1861).
Spoiler title
Spoiler content